1. Rekisterinpitäjä

Atolli Oy (0746118-4)
Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa

p. 0207 770 550

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Sundberg
p. 0207 770 570, tanja.sundberg@atolli.fi

3. Rekisterin nimi

Atollin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Atollin tilausten käsittelyä ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön/yrityksen yksilöintitiedot:

Etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Verkkokaupan tilauksen yhteydessä tallentuu myös ip-osoite, josta tilaus on tehty.

Muut tiedot: tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimitustavasta ja maksutavasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät pääsääntöisesti asiakkaan tilauksen yhteydessä antamista tiedoista.
Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Atolli Oy:n ja asiakkaiden väliseen asioiden hoitoon.

Toimituksen yhteydessä nimi ja osoitetiedot kuitenkin syötetään myös rahtiyrityksen järjestelmään (Suomen Kaukokiito tai posti). Näitä tietoja ovat: Etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mahdollisissa laskun perintätilanteissa henkilö-, yritys-, tilaus- ja laskutustiedot luovutetaan Uuva Oy:lle. Uuva Oy:n tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa: https://uuva.fi/tietosuoja/

Muuhun tarkoitukseen tai muille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Atolli Oy ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Tilausten käsittelyn yhteydessä mahdollisesti syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu suomalaiselle palvelimelle ja niitä koskee Suomen lainsäädäntö. Verkkokaupan henkilötietoja käsittelevillä sivuilla on käytössä SSL-suojaus.
Asiakasrekisteri on salasanasuojattu ja siihen on pääsy vain tilauksia ja asiakasviestintää käsittelevillä työntekijöillä.

Verkkokaupan maksutapahtumista ja niiden tietoturvasta huolehtii Paytrail -maksupalvelu. Maksutapahtumissa käytetyt tunnukset tai luottokorttinumerot eivät välity Atolli Oy:n asiakasrekisteriin.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla Atolli Oy:n työntekijöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö Atolli Oy:lle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava Atolli Oy:lle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.